Klium voert het Europees Ecommerce Label

Vanaf vandaag mogen leden van BeCommerce naast hun BeCommerce Label ook het pan-Europese Label, namelijk het Ecommerce Europe Label, dragen. Samen met meer dan 10.000 gecertificeerde webwinkels tonen leden van BeCommerce de consument dat de handelaar de Europese wetgeving strikt naleeft.

De doelstelling van het Ecommerce Europe Label is om de internationale e-commerce te bevorderen dankzij een betere bescherming van de consumenten en handelaars door Europese regels op te stellen en duidelijk te communiceren over deze regels.

Een betere bescherming van de consument

Het Ecommerce Europe Label werd ontwikkeld in continu overleg met consumentenorganisaties, zowel op nationaal als op Europees niveau. Samen met deze consumentenorganisaties en nationale e-commerceorganisaties zoals BeCommerce, heeft Ecommerce Europe duidelijke en overzichtelijke rechten en plichten opgesteld voor online verkoop. Online handelaars die het Ecommerce Europe Label dragen, verbinden zich ertoe om duidelijk te communiceren over deze regels. Daarnaast heeft Ecommerce Europe ook een makkelijk toegankelijke klachtendienst opgericht, die klachten in de eigen taal behandelt en mogelijke geschillen snel en goedkoop oplost.

Transparantie voor, tijdens en na verkoop

Het Ecommerce Europe Label heeft een duidelijk herkenbaar logo. Klik op het logo om het certificaat met de gedragscode te raadplegen, waar u ook een verduidelijking van de rechten van de consument en de plichten van de handelaar terugvindt. De gedragscode stellen dat de verplichtingen voor handelaars duidelijk en transparant op de offerte en prijzen moeten staan vermeld alvorens de consument de bestelprocedure start, en dat de klant transparante, makkelijk toegankelijke en veilige betaalmethodes moet aangeboden krijgen tegen de reële kostprijs.

Over Ecommerce Europe

Ecommerce Europe is de koepelorganisatie voor meer dan 25.000 bedrijven die online goederen en/of diensten verkopen aan consumenten in heel Europa. Ecommerce Europe werd opgericht door toonaangevende nationale e-commerceorganisaties en is de stem van de Europese e-commercesector. De organisatie heeft als doel om grensoverschrijdende e-commerce te bevorderen door te lobbyen voor een beter of gewenst beleid, door een Europees platform aan te bieden om de Europese e-commercesector en andere stakeholders samen te brengen en door diepgaande onderzoeksgegevens over de Europese markten ter beschikking te stellen.

De nationale organisaties BeCommerce, APEK, FDIH, Finnish Commerce Federation, Internet Industry Finland, FEVAD, Händlerbund e.V., GRECA, SzEK.org, Retail Excellence Ireland, Netcomm, Luxembourg E-commerce Association, Thuiswinkel.org, Virke, e-Commerce Polska, ACEPI, Adigital and NetComm Suisse zijn allemaal aangesloten bij Ecommerce Europe.

Ecommerce Label