Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5479 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROKAL 2444 CONTACTLIJM BEIGE (670G BLIK) - TEROSON 238403

TEROSON 238403-TEROKAL 2444 CONTACTLIJM BEIGE (670G BLIK)-klium
TEROSON 238403-TEROKAL 2444 CONTACTLIJM BEIGE (670G BLIK)-klium
31,52 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 26,05 excl. BTW
Adviesprijs 36,25
Je bespaart 13%
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 238403
 • Ean 4002872197464

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON SB 2444 is een contactlijm op basis van polychloropreen met uitstekende eigenschappen voor kwast- en spateltoepassingen.
 • De lijm wordt gebruikt voor het verlijmen van poreuze materialen en heeft een hoge initiële hechtsterkte en contactgevoeligheid.
 • De verlijming is flexibel en hittebestendig.
 • Typische toepassingen zijn onder andere verlijming van rubberprofielen en matten in voertuigen.

Voordelen

 • Drukgevoelig
 • Flexibele verlijming
 • Hoge initiële sterkte, wacht 5 tot 10 min. voor verdamping van oplosmiddel
 • Gebruikt voor het verlijmen van rubber, flexibel schuim, leer, vilt, dempingsmaterialen op rubber, metaal, hout, polyester, karton en stijve PVC

Kenmerken

 • Schadeherstel - Verlijming: rubberen profiellijm voor het verlijmen van poreuze materialen.

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Eigenschappen van TEROKAL 2444 CONTACTLIJM BEIGE (670G BLIK)

kleur bruin beige
technologie polychloropreen

Extra Informatie