Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5478 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON PU 9500 TEROFOAM AKOESTISCH SCHUIM GELUIDDEMPEND (400ML SPUITBUS) - TEROSON 2556870

TEROSON 2556870-TEROSON PU 9500 TEROFOAM AKOESTISCH SCHUIM GELUIDDEMPEND (400ML SPUITBUS)-klium
TEROSON 2556870-TEROSON PU 9500 TEROFOAM AKOESTISCH SCHUIM GELUIDDEMPEND (400ML SPUITBUS)-klium
79,46 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 65,67 excl. BTW
Adviesprijs 91,38
Je bespaart 13%
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €6,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 6 bestellen.

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 2556870
 • Ean 4002872172836

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


Productomschrijving

 • TEROSON PU 9500 FOAM is een geluiddempend tweecomponenten polyurethaanschuim voor A-, B- en C-stijlen, dorpels en framestructuren.
 • Ideaal voor het opnieuw bevestigen van voorgevormde akoestische onderdelen
 • Het schuim blokkeert de doorgang van luchtgeluid in holle ruimten en voorkomt geluid, trillingen en hardheid.
 • Het heeft uitstekende afdichtingseigenschappen tegen water en stof en is vlamvertragend.
 • Het product is OEM-gespecificeerd.
 • Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON VR 10.

Voordelen

 • Verhindert het doorlaten van luchtgeluid in holle ruimten
 • Voorkomt geluid, trillingen en hardheid (NVH)
 • Zorgt voor een volledige water- en stofafdichting
 • Vlamvertragend
 • Hechting: zelfklevend/schuimvorming
 • OEM-gespecificeerd

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P308 + P313 : Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

Eigenschappen van TEROSON PU 9500 TEROFOAM AKOESTISCH SCHUIM GELUIDDEMPEND (400ML SPUITBUS)

kleur grijs
dichtheid 35 GVC
technologie polyurethaan

Extra Informatie