Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5479 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON UBS WAX SPRAY WX 980 UNDERBODY COATING (500ML SPUITBUS) - TEROSON 794867

TEROSON 794867-TEROSON UBS WAX SPRAY WX 980 UNDERBODY COATING (500ML SPUITBUS)-klium
TEROSON 794867-TEROSON UBS WAX SPRAY WX 980 UNDERBODY COATING (500ML SPUITBUS)-klium
15,25 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 12,6 excl. BTW
Adviesprijs 17,53
Je bespaart 13%
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 794867
 • Ean 4002872160185

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON WX 980 is een zwarte, op oplosmiddelen gebaseerde, bitumenvrije, wax coating voor de onderkant van voertuigen, met de toevoeging van polymeren en anticorrosie-additieven.
 • Na het opdrogen, vormt dit product een rubber-elastische beschermende coating, met contactgeluidabsorptie.

Voordelen

 • Repareert/vult bescherming onderkant aan
 • Vult beschermende coatings op basis van pvc of rubber aan
 • Ideaal vernevelingspatroon, geringe verneveling tijdens procedure, droogt snel
 • Hoge weerstand tegen schurende slijtage

Kenmerken

 • Zwarte, op oplosmiddelen gebaseerde, bitumenvrije, wax coating voor de onderkant van voertuigen, met de toevoeging van polymeren en anticorrosie-additieven.

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

aanvullende gegevens

 • EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van TEROSON UBS WAX SPRAY WX 980 UNDERBODY COATING (500ML SPUITBUS)

kleur zwart
technologie wax

Extra Informatie