Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5478 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON UP 190 VERHARDER VOOR PLAMUREN (15G TUBE) - TEROSON 2293833

TEROSON 2293833-TEROSON UP 190 VERHARDER VOOR PLAMUREN (15G TUBE)-klium
TEROSON 2293833-TEROSON UP 190 VERHARDER VOOR PLAMUREN (15G TUBE)-klium
4,11 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 3,4 excl. BTW
Je bespaart 13%
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 2293833
 • Ean 4058093015797

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON UP 190 is een rode peroxideverharder die perfect geschikt is als onderdeel van de TEROSON 2-delige carrosserievuller
 • Ontworpen om te worden gebruikt met TEROSON carrosserievullers uit het All-purpose- en het Professional-gamma. Het universele gamma omvat TEROSON UP 110, UP 120, UP 130, UP 140 en UP 150, terwijl het professionele gamma TEROSON UP 210, UP 220, UP 230, UP 240, UP 250, UP260 en UP 270 omvat.

Voordelen

 • Perfect geschikt om te mengen met TEROSON bodyfillers
 • Op basis van peroxide

Kenmerken

 • Peroxideverharder die deel uitmaakt van de TEROSON 2-delige lichaamsvuller die is ontworpen voor TEROSON bodyfillers uit het universele en professionele gamma.

gevarenaanduidingen

 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H242 : Brandgevaar bij verwarming.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.

Extra Informatie