Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5479 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROTEX RECORD 2000 HS UNDERBODY COATING ZWART (1L FLES) - TEROSON 2671610

TEROSON 2671610-TEROTEX RECORD 2000 HS UNDERBODY COATING ZWART (1L FLES)-klium
TEROSON 2671610-TEROTEX RECORD 2000 HS UNDERBODY COATING ZWART (1L FLES)-klium
29,20 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 24,13 excl. BTW
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 2671610
 • Ean 4002872171594

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON RB R2000 HS is een overspuitbaar coatingproduct op basis van rubber en hars voor het beschermen en aanvullen van bestaande underbody coatings en kleine reparaties.
 • Het verbetert de slijtvastheid op zichtbare underbody-onderdelen van de auto.
 • Ideaal voor het reproduceren van OEM-structuren en compatibel met alle OEM-coatings.
 • Eenvoudig aan te brengen met het TEROSON ET UBC GUN of het TEROSON ET UBC MULTI SPRAY GUN.
 • Oppervlaktebehandeling aanbevolen met TEROSON VR 10.

Voordelen

 • Ideaal voor het beschermen en aanvullen van bestaande underbody coatings en kleine reparaties
 • Reproductie van alle OEM-structuren
 • Verlengt de levensduur van de bescherming van de underbody
 • Coating van oppervlakken voorzien van een primer, oppervlaktebehandelde metalen of gelakte onderdelen
 • Overspuitbaar
 • Hoog vastestofgehalte, uitstekende slijtvastheid
 • Lichtjes flexibel, zelfs in koude omstandigheden; scheurt niet

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Eigenschappen van TEROTEX RECORD 2000 HS UNDERBODY COATING ZWART (1L FLES)

kleur zwart
belangrijkste eigenschappen op basis van rubber

Extra Informatie