Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5479 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON VR 10 OPPERVLAKTEREINIGER (1L FLES) - TEROSON 1581831

Op voorraad TEROSON 1581831-TEROSON VR 10 OPPERVLAKTEREINIGER (1L FLES)-klium
TEROSON 1581831-TEROSON VR 10 OPPERVLAKTEREINIGER (1L FLES)-klium
33,95 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 28,06 excl. BTW
Nog maar 4 op voorraad | Vóór 16.00 uur besteld, vanaf morgen 25/06 bezorgd vanuit Hasselt
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 1581831
 • Ean 4002872169195

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON VR 10 is een transparante voorbehandelingsvloeistof op basis van terpentine voor verlijmings- en afdichtingstoepassingen.
 • Het product bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en is, als het kortstondig wordt gebruikt, niet schadelijk voor autolak.
 • Belemmert het uitharden van lijm/afdichtingen niet.
 • Wordt aangebracht en weggeveegd met een niet-pluizende doek (of gelijkaardig).

Voordelen

 • Bevordert hechting en afdichting
 • Universele toepassing
 • Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen
 • Niet schadelijk voor autolak
 • Belemmert uitharding niet
 • Eenvoudige toepassing

Kenmerken

 • Transparant voorbehandelingsproduct op basis van terpentine voor verlijmings- en afdichtingstoepassingen. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen.

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 : GEEN braken opwekken.
 • P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

Eigenschappen van TEROSON VR 10 OPPERVLAKTEREINIGER (1L FLES)

belangrijkste eigenschappen transparant
fysieke vorm vloeibaar

Extra Informatie