Wat onze klanten zeggen 9.1 / 10

5479 Beoordelingen

Klium Bekroond met

TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (500ML SPUITBUS) - TEROSON 232315

TEROSON 232315-TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (500ML SPUITBUS)-klium
TEROSON 232315-TEROSON VR 190 BREAK CLEAN AEROSOL (500ML SPUITBUS)-klium
16,61 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 13,73 excl. BTW
Adviesprijs 19,11
Je bespaart 13%
Op bestelling - geschatte levertijd : 7 dagen
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk TEROSON
 • Referentie TEROSON 232315
 • Ean 4002872171020

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • TEROSON VR 190 is een helder, kleurloos, universeel inzetbaar, vloeibaar reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen, geformuleerd voor het verwijderen van vet, olie en vuil.
 • Het is vrij van gehalogeneerde koolwaterstoffen.
 • Het verwijdert vet en olie van alle onderdelen, bijv. remmen, koppelingen en transmissies, evenals lijm- en kitresten van motor-, carburator- en transmissieflenzen

Voordelen

 • Ook verkrijgbaar in spuitbussen, met kooldioxide als drijfgas
 • Verwijdert vet en olie van alle onderdelen, bijv. remmen, koppelingen en transmissies, alsmede lijm- en kitresten van motor-, carburateur- en transmissieflenzen
 • Kan ook worden gebruikt om uitgehard vet van scharnieren en verbindingen te verwijderen voordat deze opnieuw worden gesmeerd

Kenmerken

 • Heldere, kleurloze, multifunctionele, vloeibare reiniger op basis van oplosmiddelen, geformuleerd voor het verwijderen van vet, olie en vuil.

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Extra Informatie